Sikkerhedsdatablade

Krav til sikkerhedsdatablade : Kommisionens REACH- forordning EU
Link til sprog krav:  Sprog krav

Resume :

Alle, som producerer eller leverer kemikalier til erhvervsmæssig brug, er ansvarlige for at levere et sikkerhedsdatablad sammen med kemikaliet.

Sikkerhedsdatablad skal være lavet efter gældende nationale regler og på nationalt sprog i de(t) land(e), hvor kemikalierne markedsføres. Kravet om sikkerhedsdatablad og faremærkning gælder både for rene stoffer og for kemiske blandinger.

Kravene til et sikkerhedsdatablad er i EU beskrevet i REACH-forordningens bilag II. Foruden de fælles EU-regler er der en del EU-lande, som har supplerende, nationale krav til et sikkerhedsdatablad. Lande udenfor EU, som har implementeret GHS, vil bruge samme SDS-format som EU, selvom der stadig kan være nationale variationer i krav til indholdet.

 
Klik på navnet for at åbne eller downloade sikkersdatabladet:

Scheu Dental:                                                    Rocky Mountains Orthodontics:

ACRYPOL                                                                              FLI Ceramic Adhesive K00200

BIOCRYL Monomer                                                               Mono Lok 2 Orthodontic Adhesive K00097

BIOCRYL Polymer                                                                 Mono Lok Etching System K00211

Blue Blokker                                                                           Mono Lok Etching System K00210

CA-adheive plastic buttons                                                    Neodisher IP Spray

CA-CYANO VEMEER                                                            RMbond LC Flowable Adhesive J003257

CA-FLASH                                                                             Tru Chrome Flux Liquid J00041

CETRON                                                                                Tru Chrome Flux Paste J00040

DURASPLINT Monomer                                                        Ultra Band-Lok og Ultra Band-Lok Blue

DURASPLINT Polymer

FIXACRYL Monomer

OSAMU Bond

SD-Composite Primer

SD Metal Primer

STEADY RESIN Farve Momomer

STEADY RESIN Momomer

STEADY RESIN Polymer M

STEADY RESIN Polymer S

STEADY RESIN Polymer Vario

Ortodonti Service:

Solder Pasta

Solder Pasta video

Orthocryl pulver klar

DeguDent Orthocryl væske

 

GC Orthodontic:

GC Ortho Connect Flow - Data sheet

GC Ortho Connect - Data sheet DK

GC Fuji 1 Liquid - Data sheet DK

GC Fuji 1 Powder - Data sheet DK