Sommerferielukket - alle web-ordre sendes ud i uge 32

Sikkerhedsdatablade

Alle, som producerer eller leverer kemikalier til erhvervsmæssig brug, er ansvarlige for at levere et sikkerhedsdatablad sammen med kemikaliet.

Sikkerhedsdatablad skal være lavet efter gældende nationale regler og på nationalt sprog i de(t) land(e), hvor kemikalierne markedsføres. Kravet om sikkerhedsdatablad og faremærkning gælder både for rene stoffer og for kemiske blandinger.

Kravene til et sikkerhedsdatablad er i EU beskrevet i REACH-forordningens bilag II. Foruden de fælles EU-regler er der en del EU-lande, som har supplerende, nationale krav til et sikkerhedsdatablad. Lande udenfor EU, som har implementeret GHS, vil bruge samme SDS-format som EU, selvom der stadig kan være nationale variationer i krav til indholdet.

 

Klik på navnet for at åbne eller downloade sikkersdatabladet:
 

Scheu Dental:                                           

BIOCRYL Monomer                                                      

BIOCRYL Polymer                                                              

Blue Blokker                                                                                                                                                                                     

                                               

CA-FLASH                                                                            

CETRON                                                                                 

DURASPLINT Monomer                                                        

DURASPLINT Polymer 

FIXACRYL Monomer

OSAMU Bond

SD-Composite Primer

SD Metal Primer

STEADY RESIN Farve Momomer

STEADY RESIN Momomer

STEADY RESIN Polymer M

STEADY RESIN Polymer S

STEADY RESIN Polymer Vario
 

Ortodonti Service:

Solder Pasta

Orthocryl pulver klar

DeguDent Orthocryl væske

 

GC Orthodontic:

GC Ortho Connect Flow - Data sheet

GC Ortho Connect - Data sheet DK

GC Fuji 1 Liquid - Data sheet DK

GC Fuji 1 Powder - Data sheet DK

 

Rocky Mountains Orthodontics:
 
Neodisher IP Spray

Tru Chrome Flux Liquid J00041

Tru Chrome Flux Paste J00040

Ultra Band-Lok og Ultra Band-Lok Blue

TRULOCK J04000-J04001

TRULOCK J04002-J04005